Barberà del Vallès i Tecsidel constaten l’èxit del pilot de mobilitat del vehicle autònom connectat (VIPMAT)

 

L’Ajuntament de Barberà del Vallès ha finalitzat la prova pilot de la solució VIPMAT (Vehicle to Infrastructure Platform for Mobility Accounting and Tracking), desenvolupada per l’empresa Tecsidel amb participació de la Fundació i2CAT i cofinançament aportat pel CDTI (Centro para el Desarrollo Técnico Industrial).

El bon resultat del pilot, emmarcat en el Laboratori SmartCatalonia, es deu a la ubicació on s’ha realitzat la prova. L’espai Nodus Tech Space situat al polígon de Can Salvatella ha proporcionat un entorn de test en camp amb la infraestructura necessària pel que fa a telecomunicacions, subministrament d’energia i, principalment, medi viari,  per tal  de realitzar trànsits de vehicles per provar i validar la solució,  amb la qual cosa el projecte ha pogut avançar i ampliar-se. En aquest sentit, l’Ajuntament de Barberà i Tecsidel prorrogaran el conveni amb l’objectiu de dur a terme nous assajos de la nova versió d’aquest sistema contemplant la possibilitat d’introduir-hi la xarxa 5G.

VIPMAT és un projecte experimental de mobilitat intel·ligent, que té per objectiu la comptabilització i seguiment de la mobilitat del vehicle connectat a la infraestructura i que implementa mitjançant protocols de comunicació tipus CAV (Connected Autonomous Vehicles) / V2X (Vehicle to Everything) l'intercanvi automàtic de dades entre vehicles connectats i punts de control free-flow (en flux lliure, sense haver d'aturar els vehicles), necessari per a la caracterització digitalitzada de serveis de mobilitat en l'àmbit MAAS (Mobility as a Service).

La tecnologia que inclou VIPMAT permetrà el pagament per ús d’infraestructura viària  de manera individualitzada en funció de la informació subministrada des del vehicle recollida pels seus sensors i mesurar així l’impacte mediambiental de cada cotxe, o fer el control de l’accés de passatgers i/o mercaderies a una determinada zona, com és ara el polígon industrial de Can Salvatella de Barberà del Vallès.