Laboratori SmartCatalonia

En el marc de l’estratègia SmartCatalonia de la Generalitat de Catalunya es posa en marxa el Laboratori SmartCatalonia, una comunitat de municipis i entitats territorials disposades a oferir els seus espai públics per a què petites i mitjanes empreses puguin provar les seves solucions TIC.

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

El laboratori SmartCatalonia és una xarxa de laboratoris urbans dedicats a provar i validar solucions smart en entorns reals. El seu objectiu és doble, impulsar el sector tecnològic oferint accés a infraestructures i equipament i d’altra banda, potenciar la innovació oberta a les ciutats gràcies a la participació en proves pilot.

Dins del marc de l’estratègia SmartCatalonia s’ha estès a tot el país creant una xarxa territorial, de manera que la varietat d’escenaris disponibles per a les empreses es multiplica. Des de municipis turístics a rurals, de petis a grans, de muntanya al litoral, entitats supramunicipal, sectorials, etc.

OBJECTIUS

El Laboratori SmartCatalonia és un espai de proves per aquells productes que tinguin una implicació directa en el funcionament de la ciutat o en els serveis que proporcionen els Ajuntaments. Es tracta d’espais de proves per a projectes que aportin beneficis i donin resposta a les necessitats de la ciutadania i per a aquells projectes que estiguin alineats amb els objectius, prioritats i línies d'actuació dels Ajuntaments, Consells Comarcals, Diputacions o qualsevol ens públic.

Som el punt de referència al qual es poden adreçar les empreses que cerquen un municipi o territori català per fer proves dels seus projectes smart.

CATÀLEG DE PROJECTES

En aquest enllaç podeu trobar un document amb tot el Catàleg de Projectes realitzat fins ara.

 

Les operacions d'aquest projecte estan cofinançades amb els fons FEDER, destinats a incentivar la realització de projectes d’R+D a Catalunya i amb un alt impacte al territori i a les empreses.