Sabadell aprofita el potencial del Big Data per millorar la seguretat ciutadana

L’ajuntament de Sabadell i l’empresa Prenomics, guanyadora del Premi Pilot de l’SmartCatalonia Challenge 2018, han iniciat aquest dilluns una prova pilot que pretén optimitzar les mesures de seguretat ciutadana aplicades per la Policia Local gràcies a una plataforma d’anàlisi Big Data i a mapes de calor geogràfics.

Durant la prova, que tindrà una duració d’un mes, s’empraran les diverses dades recollides per la plataforma de Prenomics amb l’objectiu d’analitzar i millorar les actuacions policials. Concretament, es contrastaran els mapes de calor geogràfics referents als delictes i faltes administratives produïdes a la ciutat durant el 2018 amb mapes de calor de les zones on patrullen actualment els vehicles policials.

D’aquesta manera, la Policia Local podrà aplicar mesures correctores per tal d'adequar la seva operativa a les necessitats de la ciutat. L’eina, així mateix, utilitzarà mètodes d’anàlisi de dades per determinar, posteriorment, si aquestes mesures han tingut una incidència positiva.

El Laboratori SmartCatalonia és una iniciativa innovadora de la Secretaria de Polítiques Digitals de la Generalitat de Catalunya que treballa per promoure la realització de proves pilot de solucions intel·ligents en entorns reals.