Catalonia SmartLAB

En el marc de l’estratègia SmartCAT de la Generalitat de Catalunya es posa en marxa el Catalonia SmartLAB, una comunitat de municipis disposats a oferir els seus espai públics per a què petites i mitjanes empreses puguin provar les seves solucions TIC.

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

Catalonia SmartLab és una xarxa de laboratoris urbans dedicats a provar i validar solucions smart en entorns reals. El seu objectiu és doble, impulsar el sector tecnològic oferint accés a infraestructures i equipament i d’altra banda, potenciar la innovació oberta a les ciutats gràcies a la participació en proves pilot.

Aquest projecte va tenir el seu origen a Barcelona amb el projecte Urban Lab i dins del marc de l’estratègia smartCAT s’ha estès a tot el país creant una xarxa de municipis amb els seus propis Urban Labs, de manera que la varietat d’escenaris disponibles per a les empreses es multiplica. Des de municipis turístics a rurals, de petis a grans, de muntanya al litoral, etc.

OBJECTIUS

Catalonia SmartLab és un espai de proves per aquells productes que tinguin una implicació directa en el funcionament de la ciutat o en els serveis que proporcionen els Ajuntaments. Es tracta d’espais de proves per a projectes que aportin beneficis i donin resposta a les necessitats de la ciutadania i per a aquells projectes que estiguin alineats amb els objectius, prioritats i línies d'actuació dels Ajuntaments.

Catalonia SmartLab és el punt de referència al qual es poden adreçar les empreses que cerquen un municipi català per fer proves dels seus projectes smart.